Specijalni rezervat prirode „Stari Begej-Carska bara“

no comment

U međurečju Tise i Begeja, svega 15-ak km jugozapadno od grada Zrenjanina, kome teritorijalno pripada, nalazi se Specijalni rezervat prirode „Stari Begej–Carska bara“, jedinstveni splet bara, močvara, mrtvaja, tršćaka, te livadskih, slatinskih, stepskih, pašnjačkih i šumskih staništa.

View Full Post

Svjetski dan čokolade

no comment

Svjetski dan čokolade obilježava se od 2009. godine 7. jula.

Oko 35 % čokolade u svijetu proizvede se u Evropi, a u Sjedinjenim Američkim Državama gotovo 30%.

View Full Post