У новом извјештају Европске комисије наводи се да су главни покретачи демографских промјена у Европи:
– дуже очекивано трајање живота;
– мање стопе фертилитета;
– старења становништва;
– мала величина домаћинстава;
– већа мобилност становништва;
– промјена величине популације.

У 2018. години очекивано трајање живота повећано је на 78,2 године за мушкарце и 83,7 за жене. Очекује се да ће тај пораст бити настављен: очекује се да мушкарци рођени 2070. године живе 86 година, а жене 90 година.

У 2018. години, просјечан број дјеце по жени износио је 1,55, а средња доб жене при порођају била је 31,3 године.

До 2070. године предвиђа се да ће 30,3 % становништва бити старије од 65 година (у поређењу са 20,3 % у 2019. години). Очекује се да ће 13,2 % бити старије од 80 година (у поређењу са 5,8 % у 2019. години).

У ЕУ састав домаћинстава се мијења ‒ домаћинствима која чине два родитеља са дјецом придружују се домаћинства која чине људи који живе сами, самохрани родитељи или парови без деце.

Удио европског становништва у свјетској популацији опада и до 2070. године чиниће нешто мање од 4 % свјетске популације.

Демографске показатеље за поједине државе чланице можете пронаћи на страници EUROSTAT-а (https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/demographic-change-eu).

Извор: European Commission. (2020). Report from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions on the Impact of Demographic Change{Swd(2020)109final}. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-report-impact-demographic-change-17jun e2020_en.pdf