U novom izvještaju Evropske komisije navodi se da su glavni pokretači demografskih promjena u Evropi:
– duže očekivano trajanje života;
– manje stope fertiliteta;
– starenja stanovništva;
– mala veličina domaćinstava;
– veća mobilnost stanovništva;
– promjena veličine populacije.

U 2018. godini očekivano trajanje života povećano je na 78,2 godine za muškarce i 83,7 za žene. Očekuje se da će taj porast biti nastavljen: očekuje se da muškarci rođeni 2070. godine žive 86 godina, a žene 90 godina.

U 2018. godini, prosječan broj djece po ženi iznosio je 1,55, a srednja dob žene pri porođaju bila je 31,3 godine.

Do 2070. godine predviđa se da će 30,3 % stanovništva biti starije od 65 godina (u poređenju sa 20,3 % u 2019. godini). Očekuje se da će 13,2 % biti starije od 80 godina (u poređenju sa 5,8 % u 2019. godini).

U EU sastav domaćinstava se mijenja ‒ domaćinstvima koja čine dva roditelja sa djecom pridružuju se domaćinstva koja čine ljudi koji žive sami, samohrani roditelji ili parovi bez dece.

Udio evropskog stanovništva u svjetskoj populaciji opada i do 2070. godine činiće nešto manje od 4 % svjetske populacije.

Demografske pokazatelje za pojedine države članice možete pronaći na stranici EUROSTAT-a (https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/demographic-change-eu).

Izvor: European Commission. (2020). Report from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions on the Impact of Demographic Change{Swd(2020)109final}. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-report-impact-demographic-change-17jun e2020_en.pdf