Odsjek za stanovništvo pri Odjeljenju Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja objavio je podatke o milionskim gradovima u 2018. godini.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, u 2018. godini oko 55.3 % svjetske populacije živjelo je u gradskim naseljima. Projekcije pokazuju da će do 2030. godine 60 % ljudi u svijetu živjeti u gradovima (svaki treći stanovnik živjeće u gradovima sa najmanje pola miliona stanovnika).

U 2000. godini u svijetu zabilježen je 371 grad sa više od milion stanovnika. Do 2018. taj broj porastao je na 548, a do 2030. godine projekcije pokazuju da će 706 gradova imati najmanje milion stanovnika.

Od 33 „megagrada“ (grada sa više od 10 miliona stanovnika) u 2018. godini, 27 nalazilo se u manje razvijenim regionima, tj. na tzv, „globalnom jugu“. Samo u Kini bilo ih 6, a u Indiji 5. Očekuje se da će se njihov broj povećati na 43 u 2030. godini. Devet od deset novih megagradova (London, Luanda, Dar el Salam, Teheran, Ahmedabad, Hajderabad, Ho Ši Min, Čengdu, Nanđing i Seul) nalazi se u zemljama u razvoju.

U 2018. godini 48 gradova imalo je između 5 i 10 miliona stanovnika. Do 2030. godine, 10 od njih preći će u kategoriju megagradova. Projekcije pokazuju da će još 28 gradova preći 5 miliona stanovnika, od kojih 13 u Aziji i 10 u Africi. Predviđa se da će 2030. godine 66 gradova imati između 5 i 10 miliona stanovnika.

U 2018. godini bilo je 467 gradova sa populacijom između 1 i 5 miliona. Do 2030. godine broj gradova sa 1 do 5 miliona stanovnika porašće na 597.

U 2018. godini 1.7 milijardi ljudi (23 % svjetske populacije) živjelo je u gradu sa najmanje milion stanovnika. Projekcije pokazuju da će 2030. godine 28 % svjetske populacije biti koncentrisano u gradovima sa najmanje milion stanovnika, a 8.8 % (752 miliona) u gradovima sa najmanje 10 miliona stanovnika.

U 2018. godini, u glavnim gradovima živjelo je 529 miliona, što čini 6.9 % svjetske populacije.

 

 

Tabela: Deset gradova sa najvećim brojem stanovnika u 2018. godini

Red. br.

Grad

Broj stanovnika (u hiljadama)

1.

Tokio (Japan)

37 468

2.

Nju Delhi (Indija)

28 514

3.

Šangaj (Kina)

25 582

4.

Sao Paulo (Brazil)

21 650

5.

Meksiko Siti (Meksiko)

21 581

6.

Kairo (Egipat)

20 076

7.

Mumbaj (Indija)

19 980

8.

Peking (Kina)

19 618

9.

Daka (Bangladeš)

19 578

10.

Osaka (Japan)

19 281

 

Projekcije pokazuju da će se između 2018. i 2030. godine broj stanovnika Nju Delhija povećati za više od 10 miliona, dok će se broj stanovnika Tokija smanjiti za gotovo 900000. Stoga se očekuje da će ova dva grada zamijeniti mjesta na listi svjetskih gradova rangiranih prema veličini populacije. Projekcije takođe pokazuju da deseti najveći grad na svijetu u 2018. godini ‒ Osaka (Japan), više neće biti među deset najvećih gradova u 2030. godini. Kinšasa (DR Kongo) biće deseti najnaseljeniji grad na svijetu.

Opširnije o milionskim gradovima u svijetu možete pročitati na internet stranici Odjeljenja Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja.

 

Izvor:United  Nations,  Department  of  Economic  and  Social  Affairs,  Population  Division   (2018).   The   World’s   Cities   in   2018 ‒ Data   Booklet (ST/ESA/ SER.A/417).