Величина домаћинства и број дјеце у домаћинству у Европској унији

no comment

Током посљедње деценије (2010‒2019. године), укупан број домаћинстава у ЕУ порастао је за 7,0 %. У 2019. години у ЕУ-27 било је 195,0 милиона домаћинстава са просјечно 2,3 члана по домаћинству.

View Full Post

Специјални резерват природе „Стари Бегеј-Царска бара“

no comment

У међуречју Тисе и Бегеја, свега 15-ак km југозападно од града Зрењанина, коме територијално припада, налази се Специјални резерват природе „Стари Бегеј–Царска бара“, јединствени сплет бара, мочвара, мртваја, тршћака, те ливадских, слатинских, степских, пашњачких и шумских станишта.

View Full Post

Свјетски дан чоколаде

no comment

Свјетски дан чоколаде обиљежава се од 2009. године 7. јула.

Око 35 % чоколаде у свијету произведе се у Европи, а у Сједињеним Америчким Државама готово 30%.

View Full Post